اصفهان در مسیر توسعه گردشگری

امروزه با اندکي ژرف انديشي در تحولات جهان، به ويژه در سده بيست و يکم، به آساني درمي‌يابيم که جهان به سرعت در حال تغيير است. در همين راستا انسان‌ها بيش از هر زمان ديگر به دنبال تنوع در راستاي تحولات پيش روي خود هستند. با در نظر گرفتن اين اصول در هر دوره نمونه‌اي از فعاليت‌هاي جديد اجتماعي که در چارچوب فعاليت هاي اقتصادي نيزمي گنجد، مورد توجه انسان ها قرار مي گيرد. در حال حاضر و در پيگيري روند سريع تحولات بشري، صنعت گردشگري يکي از گونه هاي رو به رشد در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع بشري است. در اين ميان کشور ايران و به خصوص استان و شهر اصفهان با دارا بودن ميراث فرهنگي ارزشمند و مجموعه اي از آثار شگفت انگيز طبيعي، از توان بالقوه فراواني در زمينه توسعه اين صنعت (که انسان را در کنار بهره‌مندي اقتصادي، به درک ‏بهتري از جهان پيش روي خود رهنمون مي سازد) برخوردار مي باشد.

‏امروزه استان اصفهان با مساحتي در حدود 107000 ‏کيلومتر مربع و در حالي که در ميان فلات تمدن‌ساز مرکزي ايران قرار گرفته و داراي تنوع آب و هوايي و اقليمي است، و همچنين بر اساس آمار موجود نزديک به 20 هزار ‏اثر تاريخي را در خود جاي داده مي تواند به يکي از مهمترين مقاصد انتخابي گردشگران داخلي و خارجي تبديل شود.

نگاهی گذرا به اصفهان

‏از اصفهان به عنوان يکي از کهن‌ترين شهرهاي ايران ياد شده است. اين شهر در مرکز استان و در ميانه راه زاينده رود به تالاب گاوخوني قرار دارد.اصفهان در طول تاريخ همواره به عنوان يکي از مهم‌ترين قطب‌هاي گردشگري ايران به شمار رفته است؛ به گونه اي که سياحان مختلفي در طول تاريخ از اين شهر بازديد کرده‌اند و از لابه لاي سطور سفرنامه‌هاي آنها مي توان به مطالب متنوعي درباره حيات مردمان اين شهر دست يافت. بسياري از محققان بناي شهر را به پادشاهان اسطوره اي ايران زمين نسبت مي دهند؛ به گونه اي که بعضي گويند طهمورث پيشدادي و چندي جمشيد و ذوالقرنين (اصفهان را) ساخته بود و چون کيقباد، اول کيانيان آن را دارالملک ساخته، کثرت مردم (در) آن جا حاصل شد (و) ديه‌ها عمارت مي کردند (که) به تدريج به هم پيوست و شهري بزرگ شد.

‏اصفهان، شهر گردشگران

‏ايران از دوران باستان به واسطه جاده هاي «ابريشم» و«ادويه» داراي روابط خارجي گسترده اي با دولت هاي ديگر خصوصاً با غرب بود. ‏سقوط قسطنطنيه درسال 857 هجري-1453 ميلادي به دست سلطان محمد فاتح و سقوط امپراتوري هزار ساله بيزانس باعث شد تا روابط بين المللي در آن عصر دچار تحولات شگرفي شود که از جمله اين تحولات مي توان به شکل‌گيري امپراتوري بزرگ ‏عثماني (که داعيه رهبري جهان اسلام را داشت)و همچنين بسته شدن راه هاي تجاري اروپا و شرق از سوي عثمانيان اشاره نمود. از آن تاريخ به بعد، ايران عصر صفوي که خود به دليل پذيرش مذهب شيعه مورد دشمني عثمانيان قرارگرفته بود، مورد توجه اروپاييان قرار گرفت. شاه عباس اول و کارگزارانش که به خوبي شرايط حساس بين المللي آن زمان را درک کرده بودند، مي کوشيدند با حفظ شئونات ايران، با اروپاييان ارتباط برقرار کنند. بر همين اساس، در طول قرن هفدهم ميلادي، ايران و اصفهان در کانون توجه اروپاييان قرار گرفتند. سياحان و جهانگرداني را که به اصفهان مي آمدند، عمدتاً مي توان در چند گروه مختلف مورد بررسي قرار داد که عبارت اند از: گروه هاي مبلغ مذهبي، نمايندگان سياسي کشورهاي خارجي، بازرگانان و جهانگردان و سياحان.

‏همه اين گردشگران و سياحان خارجي در طول سفر و در هنگام حضور در اصفهان، سفرنامه هايي را به رشته تحرير درآورند. با در نظر گرفتن اهداف هر يک از اين سياحان از سفر به ايران و با بررسي سفرنامه‌هاي آنان به خوبي مي توان ديدگاه هاي آنان را در جاي جاي نوشته‌هايشان دريافت. براي نمونه، آنهايي که تاجر پيشه بودند، به مسائل تجاري نظير نظام حمل‌ونقل و قوانين گمرکي پرداخته‌اند؛ سياستمداران نيز در مورد ساختار شهرسازي، آداب و رسوم و اصول کشورداري ايرانيان به ويژه دراصفهان دقت خاصي را مبذول داشته اند. جهانگردان نيز با نگاهي محققانه، جغرافيا، تاريخ، هنر و مباحث اجتماعي و فرهنگي را مدنظر داشتند. اين سفرنامه‌ها که مجموعه‌اي متنوع از مشاهدات آنها به شمار مي رود، حاوي مطالب گوناگوني خصوصاً درباره حيات اجتماعي مردم ايران و اصفهان است.

اصفهان و گردشگري نوين

همزمان با ايجاد تحولات وسيع فرهنگي و سياسي در ايران، (همزمان با جهان) به خصوص از دوران مشروطيت به بعد، صنعت گردشگري نيز دچار تحول شد و دوران سفرنامه نويسي آرام آرام پايان يافت. به اين ترتيب، از دهه دوم سده اخير (1314 هجري شمسي) با تشکيل اداره جلب سياحان تاکنون، صنعت گردشگري و ساختار مربوط به آن در ايران فراز و نشيب هاي متعددي را طي کرده است. امروزه با توجه به اينکه بخش عمده اي از ميراث گرانبهاي تمدني ايران در اصفهان واقع شده، ضرورت ايجاب مي کند که با نگاهي جامع براي سامان بخشي نظام ورود و خروج گردشگراني که از اصفهان بازديد مي کنند، بر اساس اصول علمي و مبتني بر گردشگري نوين برنامه ريزي شود. البته اين سخن بدان معني نيست که گردشگري در شهر اصفهان بدون برنامه ريزي است، بلکه مراد، ساماندهي گردشگري مبتني بر رهيافت هاي علمي است.

در يک نگاه کلي به ساختار گردشگري اصفهان، گردشگراني را که به اين شهر سفر مي کنند، مي توان به اين ترتيب تقسيم بندي کرد.

- گردشگران خارجي که به قصد سياحت و ديدار از آثار تاريخي به اين شهر سفر مي کنند.

- گردشگراني که به قصد ديدار از ساير مناطق کشور از اصفهان عبور مي کنند و در اين شهر توقف کوتاه مدت دارند.

- گردشگراني که از طريق اردوهاي دانشجويي و دانش آموزي براي بازديد از مراکز فرهنگي به اين شهر سفر مي کنند.

- گردشگراني که در تعطيلات نوروز و تابستان به صورت خانوادگي و يا در گروه هاي چند نفري براي ‏بازديد از مراکز فرهنگي و تاريخي اصفهان به اين شهر سفر مي کنند.

‏با بررسي وضعيت گردشگري اصفهان به نظرمي رسد گردشگراني که اين شهررا به عنوان مقصد انتخابي خود براي سفر بر مي گزييند، از دو الگوي مشخص درگردشگري نوين تبعيت مي نمايند، که عبارتند از: گردشگری فرهنگی و گردشگری شهری.

درحال حاضراصفهان با دارا بودن جاذبه هاي متعدد فرهنگي و تاريخي، درحالي که بخش عمده اي ازتاريخ و تمدن ايران را در خود جاي داده،يکي ازمقاصد اصلي گردشگران به خصوص گردشگران خارجي در زمينه توريسم فرهنگي به شمار می‌رود. در ميان شهرهاي ايران، اصفهان يکي از منحصربه فردترين مقاصدي ست که از سوي گردشگران ‏انتخاب مي شود. زيرا از يک سو داراي امکانات و تسهيلات متعددي ست، و از ديگر سو با دارا بودن جاذبه هاي متنوع تاريخي و فرهنگي، مکاني مناسب در راستاي توسعه گردشگري شهري و فرهنگي محسوب مي شود؛ و اين درحالي ست که مطابق با طرح جامع گردشگري کشور، تمامي نقاط کشور ايران از منظر گردشگري به هفت منطقه تقسيم شده اند که استان و شهر اصفهان به عنوان کانون اصلي گردشگري ايران (در قلب فلات مرکزي ايران) و در منطقه پنجم قرار دارد.

**

برگزاری باشکوه نمایشگاه گردشگری در پایتخت گردشگری ایران

برنامه‌ریزی‌ برای برگزاری دهمین نمایشگاه صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان آغاز شده و این نمایشگاه در اصفهان پایتخت گردشگری ایران اسلامی برگزار خواهد شد.

به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان، این نمایشگاه در خردادماه سال 97 برگزار خواهد شد و بخش بزرگی از فعالان عرصه گردشگری و هتلداری کشور را گرد هم جمع خواهد کرد.

یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های این نمایشگاه، برگزاری در دو بخش همزمان است؛ در یکی از بخش‌های نمایشگاه صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان، آخرین دستاوردهای حوزه گردشگری از سراسر کشور به نمایش در می‌آید و در بخشی دیگر، دومین نمایشگاه تجهیزات هتل، رستوران، فست‌فود و کافی‌شاپ برگزار می‌شود و به ارائه جدیدترین محصولات این عرصه می‌پردازد.

این در شرایطی است که استان اصفهان به عنوان استان مادر در بخش آشپزخانه‌های صنعتی به شمار می‌رود و حضور تولیدکنندگان این تجهیزات از استان اصفهان و دیگر استان‌های کشور در این نمایشگاه، پل ارتباطی ویژه‌ای را میان فعالان این عرصه ایجاد خواهد کرد.

نمایشگاه صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان از اهمیت ویژه‌ای در سطح کشور برخوردار است و با توجه به جایگاه محوری این استان در بخش گردشگری، پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از فعالان این عرصه، در نمایشگاه حضور داشته باشند.

این نمایشگاه در حالی برگزار خواهد شد که همزمان با پایان ماه مبارک رمضان در سال 97، فصل سفر نیز آغاز می‌شود و بنابراین با برپایی آن، از سویی موقعیت بسیار مطلوبی برای فعالان عرصه گردشگری به شمار می‌رود که به معرفی توانمندی‌ها و تورهای خود بپردازند و از سوی دیگر، مردم بتوانند با موقعیت‌های سفر در سراسر ایران اسلامی آشنا شوند.

ثبت‌نام از متقاضیان این نمایشگاه از مدتی پیش آغاز شده و متقاضیان برای حضور در دهمین نمایشگاه صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین ثبت نام با شماره‌های 03132220485 و 09131187014 تماس بگیرند.

**

نمایشگاه گردشگری اصفهان، فرصتی بی‌نظیر برای توسعه گردشگری

دهمین نمایشگاه صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان در حالی از 29 خرداد تا یکم تیرماه سال 97 برگزار می‌شود که فعالان گردشگری معتقدند نمایشگاه اصفهان از بهترین نمایشگاه‌های گردشگری سال‌های اخیر کشور بوده است چرا که در این نمایشگاه استان‌های مختلف کشور به خوبی موفق شده‌اند ظرفیت‌های گردشگری خود را معرفی کنند. به عقیده فعالان گردشگری، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری موجب افزایش جذب گردشگران خارجی شده و بهترین ابزار برای بازاریابی به شمار می‌رود. به طور کلی اگر تورگردانان و آژانس‌های گردشگری بخواهند گردشگران خارجی را جذب کنند، باید از طریق آژانس‌های گردشگری و کارگزاری‌های گردشگری در کشورهای مقصد اقدام به برگزاری تورهای ورودی کنند و این امر در نمایشگاه‌های گردشگری با مذاکره و برقراری ارتباط چهره به چهره ممکن می‌شود. بر همین اساس تنها امر مهم برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری در داخل کشور نیست، بلکه باید فعالان گردشگری در نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری دیگر کشورها نیز حضور فعالی داشته باشند.

نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری در دنیا بسیار زیاد هستند، اما مهم‌ترین آنها نمایشگاه بین‌المللی گردشگری ITB برلین، نمایشگاه بین‌المللی گردشگری Fitur اسپانیا، نمایشگاه بین‌المللی گردشگری Bit ایتالیا، نمایشگاه بین‌المللی گردشگری JATA ژاپن، نمایشگاه بین‌المللی گردشگری WMT لندن، نمایشگاه بین‌المللی گردشگری Mitt مسکو، نمایشگاه بین‌المللی گردشگری Uitt اوکراین، نمایشگاه بین‌المللی گردشگری Aitf باکو آذربایجان، نمایشگاه بین‌المللی گردشگری Sitt روسیه، نمایشگاه بین‌المللی گردشگری Kitf قزاقستان، نمایشگاه بین‌المللی گردشگری Iitt هندوستان، نمایشگاه بین‌المللی گردشگری استانبول ترکیه، نمایشگاه بین‌المللی گردشگری ATM دوبی و نمایشگاه بین‌المللی غذا و هتلداری عمان هستند که حضور فعالان گردشگری در این نمایشگاه‌ها می‌تواند در جذب گردشگران خارجی و بازاریابی بسیار موثر باشد.

ابزار کارآمد و موثر

نمایشگاه‌های بین‌المللی از مهم‌ترین رویدادهای گردشگری به شمار رفته و ابزاری کارآمد و موثر در جذب گردشگران خارجی هستند. برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌های بین‌المللی به‌عنوان یکی از ابزارهای موثر و کارآمد در معرفی مقاصد گردشگری، با فراهم کردن امکان ارتباط چهره‌به‌چهره بین عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان خدمات و ایجاد بستر مناسب برای افزایش تعاملات و همکاری‌های درون‌بخشی و بین‌بخشی، می‌تواند نقشی موثر در معرفی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل این صنعت بزرگ و روبه‌رشد ایفا کند. دهمین نمایشگاه صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان فرصتی است برای معرفی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی ایران و سایر کشورهای شرکت‌کننده در ارائه انواع خدمات گردشگری و همچنین مجالی را فراهم می‌کند تا مخاطبان داخلی و خارجی این رویداد با جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری ۳۱ استان ایران‌زمین آشنا و به تجربه کردن آن ترغیب شوند.

فرصتی برای معرفی جاذبه‌های استان‌ها

نمایشگاه گردشگری اصفهان می‌تواند راهکاری برای معرفی و تبلیغات جاذبه‌های گردشگری استان‌های مختلف کشور باشد. یکی از بخش‌هایی که در صنعت گردشگری اهمیت بسیار زیادی دارد، نمایشگاه‌های گردشگری است؛ این نمایشگاه‌ها می‌توانند ابزار قدرتمندی برای جذب گردشگران در فصل کم‌رونق گردشگری باشند. نمایشگاه قابلیت ایجاد توازن جغرافیایی و فصلی گردشگران را دارد. این رویداد برای یک منطقه یا جامعه محلی این فرصت را فراهم می‌کند تا تمایز خود را اثبات کند، خودش را معرفی کند، غرور محلی را افزایش دهد و رفاه اجتماعی و اقتصادی منطقه را ارتقا دهد.

بازاریابی در نمایشگاه‌های بین‌المللی

کارشناسان گردشگری نیز معتقدند، یکی از مهم‌ترین عواملی که در بازاریابی و تبلیغات بسیار موثر و مهم است، نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری است که می‌توان در آنها بازاریابی کرده و با آژانس‌های گردشگری دیگر کشورها ارتباط برقرار کرد. در نمایشگاه‌ گردشگری اصفهان تمامی عوامل و فعالان گردشگری در کنار یکدیگر قرار گرفته و با یکدیگر آشنا می‌شوند و تعامل برقرار می‌کنند و این یکی از مزایای نمایشگاه‌های گردشگری به شمار می‌رود. نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری در داخل کشور این مزیت را دارند که گردشگران و آژانس‌های گردشگری خارجی را با ظرفیت‌های گردشگری در ایران آشنا کنند و تبلیغات مناسبی به شمار می‌روند.

از سوی دیگر، یکی از راه‌های افزایش جذب گردشگران خارجی به ایران حضور آژانس‌های گردشگری در نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری است. به طور کلی آژانس‌های گردشگری نقش بسیار موثری در جذب گردشگران خارجی ایفا می‌کنند. بهترین راهکار برای برقراری ارتباط با کارگزاران گردشگری در دیگر کشورها و جذب گردشگران خارجی نیز حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری است. در سال ۱۳۸۷ جامعه تورگردانان با مشارکت جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی یک همایش بین‌المللی برگزار و از آژانس‌های گردشگری سراسر دنیا دعوت کرد تا در آن همایش شرکت کنند؛ همین رویداد موجب شد تا جذب گردشگران خارجی حدود ۳۰ درصد افزایش یابد. حضور آژانس‌های گردشگری و فعالان گردشگری در نمایشگاه‌های گردشگری بسیار مهم است. همچنین برگزاری تورهای آشناسازی نیز از جمله اقداماتی است که باید به منظور بازاریابی و جذب گردشگران خارجی انجام شود.

حضور فعالان گردشگری در نمایشگاه‌های بین‌المللی

برخی دیگر از فعالان گردشگری می‌گویند میزان شرکت‌کنندگان در نمایشگاه‌های بین‌المللی مهم گردشگری دنیا باید افزایش یابد. حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی در سراسر دنیا برای توسعه گردشگری کشور امری بسیار مهم است. به طور کلی نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری در تمامی کشورهای دنیا مهم‌ترین رویداد گردشگری و فرصتی برای توسعه این صنعت به شمار می‌روند. مدیران باید فرصتی فراهم کنند تا فعالان گردشگری بتوانند در این نمایشگاه‌ها حضور یابند. اگرچه در شرایط کنونی نیز برخی از فعالان و آژانس‌های گردشگری در نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری در دنیا شرکت می‌کنند، اما این تعداد کافی نیست و باید گروه‌های بیشتری به‌جز اعضای تشکل‌های خصوصی بتوانند در نمایشگاه‌های بین‌المللی حضور داشته باشند. نمایشگاه‌ بین‌المللی گردشگری اصفهان فرصت بسیار مغتنمی برای ارتباط با کارگزاران گردشگری خارجی و جذب گردشگران دیگر کشورها به شمار می‌رود. بر همین اساس، اگر قصد داریم بازاریابی را توسعه دهیم، بهترین اقدام حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری است. با تجمیع همه این عوامل باید تاکید کرد که نمایشگاه‌ بین‌المللی گردشگری اصفهان ابزار مهم و کارآمدی برای بازاریابی، تبلیغات و جذب گردشگران خارجی به شمار می‌رود.

**

بررسی اهمیت نمایشگاه هتلداری اصفهان

واژه هتل ریشه در یک لغت فرانسوی که معنای آن میزبانی است، دارد و به ساختمانی گفته می شود که بازدیدکننده فراوانی دارد. در واقع بعد از ورود این واژه به دستگاه زبان بین المللی انگلیسی و همچنین گسترده شدن مفاهیم مصرفی سبب شد تا به جای کلماتی مانند مکان میزبانی و ساختمان های پر مخاطب از واژه ای تحت عنوان هتل استفاده جهانی شود، مدتی پس از آن زمان ها واژه نمایشگاه هتلداری نیز به میان آمد.

تاریخچه نمایشگاه هتلداری در ایران و جهان

برای شرح تاریخچه نمایشگاه هتلداری در ایران و جهان باید اول به توضیح هتل و تاریخچه های مربوط به آن بپردازیم. هتل مکانی است اجاره ای که برای مدت زمان کوتاهی در اختیار افراد قرار می گیرد. هتل ها که بیشتر مورد استفاده مسافران و توریست ها قرار داده می شوند از امکانات رفاهی، اقامتی و جاذبه های گردشگری پیرامون محیط خود نیز برخوردار هستند. این مکان های مسکونی اجاره دارای اتاق های بیشماری هستند که حتی در حال حاضر، هتل هایی وجود دارند که تعداد اتاق های آن ها به چند صد اتاق و سوئیت نیز می رسد.

تاریخچه هتلداری در جهان

بوجود آمدن تاریخچه هتلداری در جهان را می بایست از کشور سوئیس دانست. شاید تاریخ نویسان و پژوهندگان فعال در این زمینه، ریشه های پیدایش هتل و نمایشگاه هتلداری در جهان را از کشورهای آمریکایی و به خصوص آمریکای جنوبی بدانند اما این را باید گفت که اصل پیدایش هتل در جهان مربوط به خانه های کوچک و کلیدهای چوبی آنها در کشور سوئیس است. در همین خانه های کوچک که بیشتر در اختیار افراد مرفه و ثروتمند زمانه قرار می گرفت تمام امکانات رفاهی و اقامتی توزیع می شد.

نمایشگاه های هتلداری در گذشته

البته در آن سال ها به این خانه های کوچک هتل نمی گفتند و از سال 1760 بود که واژه هتل که در بالا توضیح داده ایم بر روی این مکان های اقامتی قرار گرفت! با رفتن ایده هتل سازی و هتلداری به آمریکای لاتین، این صنعت زودتر از آنچه که فکرش را بکنید رشد و توسعه پیدا کرد و از روند صعودی پیشرفت‌های این صنعت در اروپا کاملا جلو زد. در امریکا با ساخته شده سیتی هتل انگار که انقلاب تازه ای در این صنعت کلید خورد و در حقیقت بعد از همین ساختمان اقامتی بود که سرمایه داران آمریکایی به فکر بردن پول و سرمایه های خود برای ساخت هتل های متنوع با امکانات رفاهی گسترده ای افتادند.

چگونگی تغییر فضای هتلداری

در سال 1829 با افتتاح هتل بوستون، هتل ها صاحب فضاهای جداگانه ای که قابلیت قفل شدن را داشتند، شدند که به آنها اتاق های خواب می گفتند و شروع پیشرفتی نوین در عرصه صنعتی هتل ها شد. اما داستان بوجود آمدن سناریو نمایشگاه هتلداری در جهان به این قسمت از زمان و به نقطه از جهان یعنی آمریکا ختم نمی شود! در قرن نوزدهم هتل های ساخته شده که هر کدام برای ارتقا موقعیت اقتصادی خود فعالیت می کردند دست به استفاده از امکاناتی نظیر گاز طبیعی، لوله کشی آبرسانی، سیستم های صوتی، سیستم های حرارتی، کابل های مخابراتی و بهره گیری از بالابرهای ابتدایی برای دسترسی به طبقات بالایی هتل های خود زدند. نوآوری های صنایع هتل و هتداری در همین جا متوقف نشد و آنقدر پیش رقت تا بالاخره در سال 1908 در هتل Statler به ایجاد حمام در همان اتاق های خوابی که قابلیت قفل شدن را داشتند ، منجر شد. (لازم به ذکر است که ایده قرار گیری دستشوئی و حمام در یک فضا به جهت صرفه جویی در هزینه ها نیز از همین هتل نشات گرفته شد) اما در قرن بیستم آنچنان تغییری در روش های سازه ای و همچنین تعداد ساختمان های هتلی ایجاد شد که از آن به عنوان، قرن افسانه ای هتل و هتلداری یاد می کنند.

تاثیر جنگ جهانی بر نمایشگاه هتلداری

وقوع جنگ جهانی اول سبب افت و رکود هتل ها شد که این امر تبدیل به یکی از دغدغه های اصلی مدیران هتل های آن زمان شد اما با اتمام جنگ جهانی، دوباره همه چیز به نفع صنعت هتل و هتلداری چرخید و این صنعت از چنان رونقی بهره مند شد که تا به حال به خود ندیده بود. جالب است بدانید که این رونق آنقدر مستحکم و غیر قابل مهار بود که حتی با وقوع جنگ جهانی دوم نیز، دیگر تسلیم نشد و با قدرت به کار خود ادامه داد. در آغاز دهه 1950 اندک اندک عبارت هتل های زنجیره ای معنا گرفت تا جایی که هتل های کوچکتر که دیگر با وجود هتل های بزرگ قابلیت رقابت را در خود نمی‌دیدند به عنوان یک زنجیره کوچک در مجموعه هتل های برگ قرار می گرفتند و در مقابل مورد حمایت های سیاسی و اقتصادی هتل های مرکزی این زنجیره واقع می شدند. از مجموعه هتل های زنجیره ای گذشته که تا امروز نیز برجای مانده اند می توان به مجموعه هتل های هیلتون، هالیدی این، هایت، شرایتون و غیره اشاره داشت.

تاریخ نمایشگاه هتلداری در ایران

ایرانیان همانطور که می دانیم یکی از کهن ترین فرهنگ و تمدن های جهانی را به خود اختصاص داده اند. از این رو شاید در گام نخست پدید آمدن بسیاری از صنایع، نقشی نداشته باشند اما به دلیل کهن بودن تاریخ مرزی خود، مجبور به تقلید از سایر کشورهای صاحب صنعت در جهان بوده اند. یکی از همین صنایع که ایرانیان به تقلید از اروپاییان وارد مملکت خود کرده اند، هتل ها بود. البته در اول این راه، مکانی تحت نام هتل وجود نداشت و بوجود آمدن سازه های تفریحی و اقامتی به سبب تعامل مردمان این سو و آن سوی جهان بود. اگر بخواهیم بطور درست از تاریخچه هتل و نمایشگاه هتلداری در ایران یاد کنیم باید به حکومت ایلامیان که به خاطر رفاه حال خود در مسافرت های بین راهی، کاروانسراها و آب انبارهای گوناگونی را بوجود آوردند، اشاره داشته باشیم که بعدها با حمله آشوری ها این بناهایی که صرفا برای استفاده شخصی ساخته شده بودند، برچیده می شود. با به قدرت رسیدن هخامنشیان و البته کوروش کبیر، تمام کاروانسراها و آب انبارهای ایلامیانی که به دست آشوری‌ها تقریبا دیگر چیزی از آنها باقی نمانده بود، دوباره ساخته و پرداخته شدند و این بار در اختیار عموم مردم قرار گرفتند که مورد استقبال زیادی از سوی مردمان آن زمان نیز قرار گرفت. پرداختن کامل به تاریخ طولانی ایجاد هتل و هتلداری و نمایشگاه هتلداری در ایران، هم در محتویات این مقاله نمی گنجد و هم ما را از هدف اصلی خود که پرداختن به تاریخچه نمایشگاه هتلداری در ایران و جهان است، دور می کند. اما بطور خلاصه باید گفت شروع پدیدار شدن هتل ها در ایران به سال ها 1260 تا 1315 هجری شمسی بر می گردد که بیشتر هم به میل سرمایه گذاران خارجی بوده است که از اولین هتل ها در ایران می توان به هتل پایتخت اشاره کنیم. از هتل های معروف دیگری که در ایران ساخته شد می توان به هتل نادری که به سبب کافه داری در خیابان نادری تهران بود، نام برد. این مهاجر روسی ابتدا با کافه زدن خود در تهران که برای نخستین بار به کار شیرین پزی نیز پرداخت سبب ایجاد هتل نادری ایران شد. البته هتل نادری نیز به خاطر معرفی اولین غذاهای فرنگی مانند بیف استراگانوف و ارائه نخستین کافه گلاسه ها و قهوه ها و همچنین نان های قالبی نیز شهرت زیادی در بین ایرانیان دارد که غیر قابل چشم پوشی است.

نکات طلایی درباره نمایشگاه هتلداری اصفهان

همه ساله کشورهایی که صاحب صنعت، فرهنگ، طبیعت و یا حتی تاریخ گسترده شناخته شده ای هستند درباره صنعت گردشگری کشور خود، نمایشگاهی در تاریخ های معین برگزار می کنند تا در کنار جذب سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در داخل کشور، با به رخ کشیدن صنایع فرهنگی و یا دستاورهای جدید گردشگری خودشان، خودنمایی زیادی در بین کشور های همسایه انجام دهند که یکی از بخش های پررنگ این نمایشگاه، بخش های مربوط به صنعت هتل و هتلداری می باشد. که خوشبختانه کشور ما با توجه به رشد همراه با توسعه در این بخش همیشه برای بازدید کنندگان نمایشگاه، تازگی را به ارمغان آورده است. بر این اساس، نمایشگاه صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان نیز از 29 خرداد تا یکم تیرماه 97 در اصفهان برگزار می‌شود.

انواع دسته بندی نمایشگاه هتلداری

اغلب کشورهایی که تمایل به برگزاری نمایشگاه هتلداری دارند به دو دسته تقسیم می شوند: برخی از این کشورها در این نمایشگاه ها به تعریف و تمجید به حقی از سایر کمپانی های سازنده و مجموعه های غول آسای هتل سازی می پردازند و برخی دیگر، در همین نمایشگاه های صنعت هتلداری سعی در ارائه و معرفی دستاورها و تلاش های چند ساله اخیر کشور خود در جهت پیشرفت و توسعه منطقه ای و یا حتی جهانی مربوط به هتل و هتلداری دارند، ولی به هر حال هر دو دسته با هر منظوری که نمایشگاهی تحت عنوان صنعت گردگشری و هتلداری را برگزار کنند، سعی می کنند در طول نمایشگاه با وام گیری از گذشته، هرآنچه که نیاکانشان از آن زمان ها برایشان به عنوان میراث برجای گذاشته اند را با متدهای امروزی و تبلیغات خلاقانه به معرفی جهانیان برسانند.

جایگاه نمایشگاه های توریستی و گردشگری

امروزه با توجه به رشد جمعیت کشورها و وجود دغدغه اقتصادی که گریبانگیر تمامی دولت ها است، کسب درآمد از مقوله گردشگری و البته هتلداری یک ضرورت غیر قابل انکار می باشد. کشورهای زیادی در دنیا وجود دارند که با معرفی ظرفیت های توریستی و همچنین هتل سازی برای اقامت هرچه راحت تر توریست ها، توانسته اند به یک منبع درآمد عالی در تمام فصول خود دست پیدا کنند اما چیزی که در این بین نمی شود پنهان کرد، سعی و تلاش این دسته از کشورها برای شناسایی و یافتن پتانسیل های توریستی و جذابیت های گردشگری و بعد ساختن هتل های چند ستاره می باشد که در شناسایی این عناوین به سایر جهانیان، از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده اند و در جهت رسیدن به اهداف خود نیز از همین نمایشگاه ها به عنوان برداشتن یک گام محکم و استوار حساب می کنند.

اهداف نمایشگاه هتلداری اصفهان

- شناخت و کشف ظرفیت ها و امکانات صنعت هتلداری در داخل و خارج از کشور.

- شناسایی مشکلات موجود در صنعت هتلداری.

- تشویق بخش ها و شرکت های خصوصی برای سرمایه گذاری در زمینه هتلداری و درخواست مساعدت از ارگان های دولتی مربوطه.

ایجاد اشتغال و بهره مندی از سطح بالای اقتصادی در این صنعت.

فراهم کردن بسترهای لازم برای ورود گردشگران هر چه بیشتر به کشور و همچنین پیدا کردن راه حل های مناسب برای رفع موانع موجود در این صنعت با توجه به خصوصیات فرهنگی و شرایط اجتماعی ایران.

بالا بردن سطح سنعت هتلداری و فاصله گرفتن از منابع مالی نفتی.

- آشنایی دست اندرکاران با فناوری و پیشرفت سایر رقبا و کمپانی های فعال در این صنعت.

آشنایی عموم مردم با محتویات صنعت هتلداری.

زیر مجموعه های نمایشگاه هتلداری

ملزومات و تجهیزات هتل ها که شامل انواع سرویس پذیرایی چینی، استیل، بلور، كریستال، سرامیك، سیلور، کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی، دکوراسیون داخلی و آبنما محوطه سازی، انواع لوستر، سیستم های روشنایی و نورپردازی، پرده، روتختی، ملحفه و حوله، موکت، فرش و انواع کفپوش، کاغذ دیواری و انواع دیوارپوش، تجهیزات کیترینگ و سلف سرویس، انواع ظروف، کارد، چنگال، قاشق و غیره، وان، زیر دوشی، کابین دوش، پرده حمام، آینه و اکسسوری، مواد و لوازم بهداشتی هتلی (صابون، شامپو، مسواک، خمیردندان و غیره)، یخچال و گاو صندوق های هتلی، تجهیزات و ملزومات ساختمانی برودتی، سنگ، مصالح ساختمانی، نماسازی و... انواع شیرآلات بهداشتی، انواع قفل و تجهیزات ایمنی، انواع سیستم های ارتباطی (تلفن، فاكس، اینترنت) تجهیزات انبار، کلید و پریز سیستم صوتی، تصویری، آنتن مرکزی، گیرنده ماهواره و تجهیزات مربوطه، دوربین‌های مدار بسته، تجهیزات ورزشی و بدنسازی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی طراحی و اجرای استخر، سونا و جکوزی، تجهیزات شهر بازی و بازی کودک، لباسشویی و ظرفشویی صنعتی، سیستمهای اطفاء حریق ،آسانسور و بالابر، تجهیزات شستشو و لوازم نظافتی، جارو برقی هتلی و جاروی مرکزی،خودروهای هتلی، پوشاک و اونیفرم مخصوص هتل تجهیزات و وسایل موسیقی، دستگاه های تصفیه هوا، یونیزاسیون، خوشبو کننده ها، انواع ترولی و چرخ دستی، گل و گیاه تزئینی طبیعی، مصنوعی دستگاه‌های دست خشک کن، سشوار، قایق و تجهیزات غواصی و تفریحات آبی اشاره داشت.

خلاصه ای بر نکات کلیدی نمایشگاه هتلداری

نمایشگاه هتلداری که یکی از بخش های جدانشدنی نمایشگاه های گردشگری و توریستی می باشد می تواند باعث کسب درآمدهای هنگفتی در مقابل حتی منابع مالی نفتی کشورمان شود. به شرطی که از نظر ساختار استانداردهای جهانی و امکانات جانبی واقعا به این مهم، پرداخته شود. برگزاری نمایشگاه های بین المللی هتلداری که هر ساله در کشور عزیزمان ایران کلید می خورد، می تواند فرصتی برای هتل داران و فعالان صنعت گردشگری کشور به حساب بیاید تا با رقابت و البته سواد آموزی از روی دست سایر شرکت کننده های خارجی، مسیر درست پیشرفت را انتخاب نمایند و آن را هموار تر گردانند. کشور سوئیس که از ابتدا پایه گذار تاریخ سازه اقامتی به نام هتل بود، در طول زمان جایگاه خود را هرگز از دست نداد و آنقدر در زمینه صنعت هتل و هتل داری کوشید تا به عنوان کشوری در هسته اروپا، همه ساله پذیرای نمایشگاه های عظیم پیرامون این صنعت و همچنین برگزاری دوره های آموزشی برای شرکت ها و کمپانی های مستعد در این زمینه، می باشد. به گفته بسیاری از کشورهای صاحب نام در صنعت هتل داری، ایران می تواند علاوه بر ظرفیت هایی که در فاز اجرایی این صنعت تاکنون به نمایش گذاشته است، به زودی نیز به عنوان قطب هتلداری منطقه و قاره کهن نامیده بشود. فراموش نکنید که کشور ما از لحاظ زیست محیطی و داشتن چهارفصل گوناگون که آرزوی بسیاری از کشورها متمدن دنیا است، در رتبه پنجم و از نظر مکان های گردشگری و جاذبه های توریستی هم در بین ده کشور مطرح دنیا قرار گرفته است.