فرم‌ها و اطلاعات مورد نیاز مشارکت کنندگان

بازدید 10 هزار نفر از شهروندان از نمایشگاه گردشگری/ افزایش 53 درصدی نسبت به سال گذشته

بازدید 10 هزار نفر از شهروندان از نمایشگاه گردشگری/ افزایش 53 درصدی نسبت به سال گذشته

بازدید 10 هزار نفر از شهروندان از نمایشگاه گردشگری/ افزایش 53 درصدی نسبت...

ادامه مطلب
می‌توان الگوی مدیریت شهری اسلامی را به سایر کشورها تسری داد

می‌توان الگوی مدیریت شهری اسلامی را به سایر کشورها تسری داد

استاندار اصفهان در دومین روز برگزاری سیزدهمین نمایشگاه تخصصی گردشگری بیان...

ادامه مطلب
استان اصفهان، پدر صنعت گردشگری و صنایع‌دستی ایران قلمداد می شود

استان اصفهان، پدر صنعت گردشگری و صنایع‌دستی ایران قلمداد می شود

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی:

ادامه مطلب
میزبانی اصفهان از خواهر خوانده ها در نمایشگاه بین المللی گردشگری

میزبانی اصفهان از خواهر خوانده ها در نمایشگاه بین المللی گردشگری

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، صنایع دستی و هتلداری اصفهان که از...

ادامه مطلب
گزارش تصویری بازدید شهردار اصفهان از سیزدهمین نمایشگاه گردشگری

گزارش تصویری بازدید شهردار...

به نمایشگاه اصفهان رو که تا بنگری

به نمایشگاه اصفهان رو که تا...

گزارش تصویری از آئین واگذاری ماشین آلات عمرانی، خدماتی و حمل‌ونقل به شهرداری‌ها باحضور استاندار اصفهان همزمانبا برگزاری سیزدهمین نمایشگاه گردشگری

گزارش تصویری از آئین واگذاری...

بازتاب تصویری بازدید استاندار اصفهان از دومین روز برگزاری سیزدهمین نمایشگاه گردشگری

بازتاب تصویری بازدید استاندار...

گزارش تصویری بازدید استاندار اصفهان از سیزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی اصفهان

گزارش تصویری بازدید استاندار...

گزارش تصویری مشارکت کنندگان خارجی سیزدهمین نمایشگاه گردشگری، صنایع دستی و هتلداری

گزارش تصویری مشارکت کنندگان...

گزارش تصویری از  گشایش سیزدهمین نمایشگاه گردشگری، صنایع دستی و هتلداری

گزارش تصویری از گشایش سیزدهمین...

گزارش تصویری بازدید استاندار اصفهان از دوازدهمین نمایشگاه صنایع دستی، گردشگری و هتلداری

گزارش تصویری بازدید استاندار...

گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه تخصصی صنایع دستی، گردشگری و هتلداری اصفهان

گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه...

گزارش تصویری دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی، گردشگری و هتلداری اصفهان

گزارش تصویری دوازدهمین نمایشگاه...