با جديد ترين اخبار با ما همراه باشيد

بازدید 10 هزار نفر از شهروندان از نمایشگاه گردشگری/ افزایش 53 درصدی نسبت به سال گذشته

بازدید 10 هزار نفر از شهروندان از نمایشگاه گردشگری/ افزایش 53 درصدی نسبت به سال گذشته

بازدید 10 هزار نفر از شهروندان از نمایشگاه گردشگری/ افزایش 53 درصدی نسبت...

ادامه مطلب
می‌توان الگوی مدیریت شهری اسلامی را به سایر کشورها تسری داد

می‌توان الگوی مدیریت شهری اسلامی را به سایر کشورها تسری داد

استاندار اصفهان در دومین روز برگزاری سیزدهمین نمایشگاه تخصصی گردشگری بیان...

ادامه مطلب
استان اصفهان، پدر صنعت گردشگری و صنایع‌دستی ایران قلمداد می شود

استان اصفهان، پدر صنعت گردشگری و صنایع‌دستی ایران قلمداد می شود

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی:

ادامه مطلب
میزبانی اصفهان از خواهر خوانده ها در نمایشگاه بین المللی گردشگری

میزبانی اصفهان از خواهر خوانده ها در نمایشگاه بین المللی گردشگری

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، صنایع دستی و هتلداری اصفهان که از...

ادامه مطلب
حضور فعالان گردشگری داخلی و بین‌المللی در نصف جهان

حضور فعالان گردشگری داخلی و بین‌المللی در نصف جهان

به گزارش روابط عمومی نمایشگاه بین‌المللی اصفهان سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی...

ادامه مطلب
رونق صنعت گردشگری با برگزاری نمایشگاه گردشگری

رونق صنعت گردشگری با برگزاری نمایشگاه گردشگری

گردشگری یعنی سفر به قصد کسب تجربه‌های جدید، آشنایی با محیط و دیدن نما و...

ادامه مطلب
آشنایی با گردشگری مذهبی

آشنایی با گردشگری مذهبی

طی سال‌های گذشته و با توجه به زیست و فرهنگ غنی شهروندان ایران اهمیت گردشگری...

ادامه مطلب
نقش بی بدیل گردشگری مذهبی در اصفهان

نقش بی بدیل گردشگری مذهبی در اصفهان

اصفهان نیز به عنوان پایتخت فرهنگی ایران از دیرباز دارالمؤمنین گردشگران...

ادامه مطلب
ذینفعان سیزدهمین نمایشگاه گردشگری اصفهان

ذینفعان سیزدهمین نمایشگاه گردشگری اصفهان

ذینفعان سیزدهمین نمایشگاه گردشگری اصفهان

ادامه مطلب
رویکرد اصلی سیزدهمین نمایشگاه گردشگری، صنایع دستی و هتلداری

رویکرد اصلی سیزدهمین نمایشگاه گردشگری، صنایع دستی و هتلداری

رویکرد سیزدهمین نمایشگاه تخصصی گردشگری، صنایع دستی و هتلداری با توجه به...

ادامه مطلب
اهداف برگزاری سیزدهمین نمایشگاه گردشگری، صنایع دستی و هتلداری

اهداف برگزاری سیزدهمین نمایشگاه گردشگری، صنایع دستی و هتلداری

اهداف برگزاری سیزدهمین نمایشگاه گردشگری، صنایع دستی و هتلداری

ادامه مطلب
چشم‌انداز سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری، صنایع دستی و هتلداری

چشم‌انداز سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری، صنایع دستی و هتلداری

توسعه گردشگری و گام برداشتن به سوی فراهم ساختن زیرساخت‌های قابل اطمینان،...

ادامه مطلب